กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเสาวภา กาญบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัชร์ลิตา จิตสุริยพงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0866404748
อีเมล์ : methinee.jantapong@gmail.com

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 087-6130154

นางสาวปริชญา ศิริดุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 084-5159806
อีเมล์ : kusuma_naruk@hotmail.com

นายฉัตรศิริ เตี้ยงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2