คณะผู้บริหาร

นายวันเฉลิม ไชยยงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862362326