รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
76 หมู่ 7 บ้านเสียว   ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
เบอร์โทรศัพท์ 042414938 , 042414980 เบอร์แฟกส์ 042414938
Email : waralaphonusorn@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :