ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วารสารประชาสัมพันธ์
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพิจารณาขอรับทุน
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพิจารณารับทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,14:54   อ่าน 3193 ครั้ง