นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 169.83 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.77 KB
Adobe Acrobat Document นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.65 KB