ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน (กิจการนักเรียน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.98 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.56 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฝ่ายวิชาการ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.03 KB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน (งบประมาณและแผนงาน)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.09 KB