ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.83 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.49 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 159.74 KB