ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : จ.ส.อ.ธนกฤษ จติรัฐฎา (เบิ้ม)
ปีที่จบ : 2542   รุ่น : -
อีเมล์ : thanajit.live.com@hitmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทโตโยต้ามอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
ตำแหน่ง : -
ที่อยู่ที่ทำงาน

: -

วันที่บันทึกข้อมูล : 26 ก.ค. 2558,11:50 น.   หมายเลขไอพี : 64.233.173.190


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล